Skip to Content

En dråpe norrøn natur

Navnet Falla – fra gammelnorsk og islandsk – henspiller på nettopp denne fallende dråpen, formgitt av naturen selv. Noen av glassproduktene er gjennomskinnelige, andre igjen er hvite innvendig, som et frostlagt tjern vinterstid.

Back to top